INTRODUKTION

BioMag-laboratoriet vid Helsingfors universitets sjukhus är ett centrum för magnetoenkefalografi (MEG) och magnetokardiografi (MCG). De mycket svaga magnetiska fält som produceras av hjärnan och hjärtat kan mätas med en sofistikerad SQUID magnetometer i ett magnetiskt skyddat rum.

Information om BioMag-laboratoriet kan finnas i en mera omfattande form på våra engelska sidor.